Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Наташа Чучкова Никчевска

Специјалист по педијатрија

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

natasa.nikcevska@zmc.mk

1984-1992       Основно ушилиште “29 ноември” Скопје

 

1992-1995       Гимназија “Јосип Броз-Тито“ скопје

1995-1996       Средно училиште Springfield High School-Pennsylvania-USA, стипендист на NOVA

 • President’s Education Award Program-Outstanding academic achievement /1996/ awarded by USA President
 • United States Navy-Navy Honors Program Certificate of Achievement for Academic Excellence/1996 USA
 • Social Studies Award-Robert Duignan Memorial Award/1996 USA

1997-2003       Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија

2005-2016       Лекар а потоа и педијатар на Универзитетска Клиника за Детски Болести, Скопје, Македонија

2007 (март/април)      Шест неделен едукативен престој во Иститутот Руџер Бошковиќ во Загреб, Р. Хрватска , молекуларна биологија и молекуларна медицина, финансирана и подржана од DAAD Stability Pact.  Едукативен престој во клиничката болница Ребро на педијатрија ( Проф. Баришиќ).

 • Специјализација по Педијатрија на факултетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија
 • Магистерски последипломски стуии по медицина, УКИМ, педијатрија завршени 4 семестри. Поради промена на законот за образование премин на докторски студии

2012 Трет циклус докторски студии по клиничка медицина, област клиничка педијатрија

 • Соработник (асистент докторанд) по предеметот Педијатрија, Катедра за Педијатрија,УКИМ

2014        Благодарница за придонес во Педијатрија,  од Македонско Лекарско друштво

2015      Едукатор на проектот за едукација на матичните лекари за Медцина базирана на докази – Министерство за здравство, Р.Македонија

2015   /март/   Тренинг за Неонатална реанимација, Министерство за Здравство на РМ во соработка со USA NRT trainers

2016      Редовен Асистент по предметот Педијатрија, Катедра за Педијатрија УКИМ

Педијатриска амбуланта

Педијатриска гастролошка амбуланта

Хоспитален третман на деца

Ехотомографија на абдомен

Ургентен педијатриски центар

Педијатриска интензивна нега

Неонатална реанимација

Здружение на Педијатри на Р. Македонија

Македонско Лекарско Друштво

 1. Никчевска Н, Костовски А. Евалуација на брзите серолошките тестови во дијагностиката на целијачна болест. Шести Конгрес на здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество , 08-11, Октомври, 2015, Струга; Македонски медицински преглед ( суппл. 91),  121.
 2. Никчевска Н, Костовски А. , Бојаџиева С., Грујовска С., Тодоровски Г. Туфтинг ентеропатија, приказ на случај. Шести Конгрес на здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество , 08-11, Октомври, 2015, Струга; Македонски медицински преглед ( суппл. 91), 122.
 3. Приказ на случаи во едно семејство со Тирозинемија тип 1. Бојаџиева С., Костовски А. , Никчевска Н., Грујовска С., Тодоровски Г. Шести Конгрес на здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество , 08-11, Октомври, 2015, Струга; Македонски медицински преглед ( суппл. 91), 19.
 4. Бојаџиева С, Костовски А, Никчевска Н, Грујовска С, Тодоровски Г. Инфламаторна болест на цревата кај деца по терапија со Инфликсимаб, Приказ на серија на случаи. Шести Конгрес на здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество , 08-11, Октомври, 2015, Струга; Македонски медицински преглед ( суппл. 91), 17.
 5. Zoran Gucev, Natasa Cuckova, Velibor Tasic. Spondilocostal Dysostosis and Congenital Scoliosis; A Rare Disease Gives Insight in the Genetics of the Frequent One. Шести Конгрес на здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество , 08-11, Октомври, 2015, Струга; Македонски медицински преглед ( суппл. 91), 62.
 6. Никчевска Н. Абази Н. Конгенитална левострана дијафрагмална хернија со билатерална хипоплазија- приказ на случај.  Петти конгрес на здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество. Охрид., Октомври 06-09, Зборник на апстракти и трудови 2011; (суппл 83 ), 90.
 7. Никчевска Н. Дума Ф. Пиперкова К. Сајковски А.Софијанова А. Кимовска М. Јовановска А. Ултразвучна дијагностика на постасфиктична дифузна малација кај новородено со асфикција-приказ на случај, Први национални денови по неонатологија на Р.Македонија со меѓународно учество Септември 17-20, 2008 Охрид, Р.Македонија, Зборник на апстракти и предавања :168.
 8. Дума Ф, Саболиќ В. Ангелкова Н, Никчевска Н. Сериски ЕЕГ и мозочна смрт (невропедијатриски аспекти). Четврти конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество. 18-22 Септември 2007. Охрид, Македонија, Зборник на апстракти и трудови; 62.
 9. Дума Ф, Саболиќ В. Ангелкова Н, Никчевска Н. Развојни индекси во склоп на развојно следење. Четврти конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество. 18-22 Септември 2007. Охрид, Македонија, Зборник на апстракти и трудови; 309.
 10. Дума Ф, Саболиќ В. Ангелкова Н, Никчевска Н. Стандарди за изведување на переглед со УЗ на ЦНС и интерпретација на наодот Четврти конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество. 18-22 Септември 2007. Охрид, Македонија. Зборник на апстракти и трудови; 310.
 11. Кимовска М. Софијанова А. Пиперкова К. Сајковски А. Фидановски Д. Никчевска Н. Примарен и секундарен дефицит на сурфаkтант- приказ на случај, Први национални денови по неонатологија на Р.Македонија со меѓународно учество Септември 17-20, 2008 Охрид, Р.Македонија, Зборник на апстракти и предавања , 17-20.