Нена Пецева - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Нена Пецева

Специјалист по оториноларингологија

Place of birth:

Скопје, Македонија

E-mail:

nena.peceva@zmc.mk

Работно искуство

08.03.2016 -10.06.2019 ПЗУ РЕ – МЕДИКА,  Работа како оториноралинголог во амбуланта, оддел и операциона салa
11.06.2019 ПЗУ Клиничка болница ЖАН МИТРЕВ Скопје

Образование

01.09.1999-10.06.2003 СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“
01.10.2003 – 15.10.2009 Доктор на медицина

Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Положен стручен испит и стекната основна лиценца за работа на 13.09.2010

03.05.2011 – 14.01.2016 Специјалист оториноларинголог, Универзитетска клиника за уво, нос и грло, Клинички центар „Мајка Тереза“ – Скопје.

Положен специјалистички испит по оториноралингологија на Универзитетската клиника за уво, нос и грло – Скопје на 14.01.20016 година.

 

III Курс по Отологија на тема: Тимпанопластики 28-29.04.2011 год. ОРЛ Клиника, Скопје
I Курс за Ринопластика 26 – 27.05.2011 год. ОРЛ Клиника, Скопје
I Балкански Симпозиум за Третман на дишен пат 16 – 17.12.2011, Скопје
III Македонски ОРЛ конгрес со меѓународно учество 16 – 19.10.2012, Охрид
II Балкански Симпозиум за Третман на дишен пат 2013, Скопје
II Курс за Риносептопластика 2013, ОРЛ Клиника, Скопје
I Курс за Назална Ендоскопија 20.09.2013, Скопје
I Работилница за Навигациска Ендоскопска Синус Хирургија 13 – 15.11.2015, Дојран
Стручен состанок на тема „Лекување на хипофарингеален карцином“ 09.04.2014, Скопје
Стручен состанок на тема „Терапевски пристап на алергиски и хроничен ринит“ 11.12.2015, Скопје
IV Македонски ОРЛ Конгрес со меѓународно учество 01 – 04.06.2017, Охрид
I Балкански Рино форум-Симпозиум и Работилница за синуси,база на череп и ринопластика 21-23.09.2017,Скопје
Учество на стручен состанок „Медикаментозен третман на Вертиго“ 29.09.2017, Скопје
II Балкански Рино-Форум (Sinusitis,Skull base and Rhinoplasty Simposium) 04-06.04.2019 Белград
Стручен состанок на тема “Вертиго-дијагностичко-терапевстки предизвик “17.05.2019 Скопје