Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Проф. д-р Ѓорѓе Зафироски

Ортопед

Место на раѓање:

Гостивар, Македонија

E-mail:

gjorgje.zafiroski@zmc.mk

1965-1969 Медицински факултет, унив. Св.„Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
1968 Прва хируршка клиника, Карлов Универзитет, Прага, Чешка република
1969-1970 Лекар по опша медицина, Медицински центар Гостивар
1970 Пракса со завршен испит по право и Устав (Државен Испит)
1971–1972 Здравствен дом во Скопје
1972 Клиника за Ортопедски болести, Медицински факултет, Скопје
1972-1976 Специјализација по ортопедиија
1974 Специјална болница по Ортопедија и Трауматологија, Бањица, Белград, Србија
1974 Трауматолошка болница, Загреб, Хрватска
1975 Асистент по ортопедија
1975 Клиника по ортопедија, Љубљана, Словенија
1977–1980 Постдипломски студии по медицина, тема “Компаративна процена на клинички и радиографски карактеристики споредени со патоморфолошките карактеристики на остеосаркомите”.
1978 Клиника по ортопедија, Royal Hospital, Копенхаген, Данска
1981-1984 Докторски студии по медицина, Тема: “Евалуација на вредноста на модел на малигни коскени тумори”
1985 Наставник по ортопедија
1985 UNDP проект: “Surgical prevention of the disabilities of the locomotory system”, Memorial hospital – Cancer Centre, New York
1986 Универзитетска клиника, Хелсинки, Финска
1987 Универзитетска клиника по ортопедија, Kioto, Јапонија
1990 Визитинг професор на Универзитетска клиника по ортопедија, Будимпешта, Унгарија
1990 Професор по ортопедска хирургија и трауматологија
1995 Tulane University, New Orleans, USA
1995 Универзитетска клиника по ортопедија, Виена, Австрија
1995 Универзитетска клиника по ортопедија, Виена, Австрија
1995-1997 Претседател на МАДОТ и организатор на Првиот Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество- Скопје 1997
1997 University in Kent, U.K.
1997–2002 Директор на Клиниката за Ортопедски болести во Скопје
1998 University in Fukuoka and Tamana, Japan
1998 Клиника по ортопедија, Франкфурт, Германија
2000 Ортопедска Клиника Касел, Германија
2001 Клиника по ортопедија, Фриули, Италија
2002 Универзитетска клиника по ортопедска хирургија, Сан Диего, САД
2003 Универзитетска клиника по ортопедија, Туле, Хелсинки, Финска
 

 

2007-2009 Директор на Клиниката за ортопедски болести-Скопје

2011     Активно учество на 12ти ЕФОРТ Конгрес Копенхаген, Данска

2013     Активно учество на Симпозиум по повод 20 години од основањето на Македонското здружение на ортопеди и трауматолози (МАДОТ)

2010 – 2016  Специјална болница за хируршки болести Филип Втори- Скопје

2016 – 2018  Неуромедика – Скопје

2018 Активно учество на 4 Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество како поканет предавач, Охрид

2018 Специјална болница за хируршки болести Жан Митрев – Скопје

1992   Награда од Меѓународното Скелетно Друштво за трудот : Фамилијарна инциденца на шест случаја на малигна трансформација кај неурофиброматроза. Стокхолм.

1997   13-то Ноемвриска награда на град Скопје за Клиниката за ортопедски болести во период како нејзин директор.

2003   Вклучен во Првото издание на Америчкиот биографски Институт- Кој е кој.

1991-2004   Неколкукратен победник на Квиз на Интернационалното Скелетно Друштво- Скелетна Радиологија.

2004   Номиниран за почесен член на Истражувачкиот Борд од Советници на Америчкиот Биографски Институт.

2009   Плакета од Друштвото на ортопеди и трауматолози на Македонија како поранешен претседател

2013   Награден со Благодарница од Македонското Дрштво на ортопеди и трауматолози.

1970 Македонско Лекарско Друштво
1993 Македонско Друштво на Ортопеди и Трауматолози (МАДОТ)
1988 International Skeletal Society (ISS)
1990 European Musculo-sceletal Society (EMSS)
1997  Societe Internationale de Chirurgie, Orthopedique et de Traumatologie (SICOT)
1996 European Federation of National Societies of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
1998 Kunscher Society
2002 American Academy od Orthopaedic Surgeons
2002 European Society of Artificial Organs
  1. МАЛИГНИ КОСКЕНИ ТУМОРИ, Зафироски Ѓ., Студентски збор, Скопје, 1986
  2. ЗГЛОБ НА РАМОТО, Карговска А., Зафироски Ѓ., Просветно дело, Скопје, 1997
  3. ДЕТСКА ОРТОПЕДИЈА, Ѓ. Зафироски…(и др.) уредник, Ѓорѓи Зафироски Скопје: Култура, 2003 429 стр. илустр; 24см
  4. СПАСУВАЊЕ НА ЕКСТРЕМИТЕТИ – Драматични приказни од животот, Ѓорѓи Зафироски- Скопје: Култура, 2004. 81 стр: илустр.-24 см
  5. Претседател на Издавачки Одбор на AКTA ОРТОПАЕДИКА ЕТ ТРАУМАТОЛОГИKА МАКЕДОНИКА
  6. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 1, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, декември 1999
  7. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 2, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, јуни 2004
  8. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 3, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, ноември 2004
  9. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 4, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, август 2006
  10. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 5, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, декември 2007