Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Ѓорѓи Филев

Специјалист по педијатрија - Неонатолог

Place of birth:

E-mail:

gjorgji.filev@zmc.mk

2004

Специјализација по Педијатрија – Универзитет „Св Кирил и Методиј“ – Медицински факултет – Скопје

1992-2000

Медицински факултет при Универзитет „Св Кирил и Методиј“ – Скопје

1987-1991

Медицински училишен центар „д-р Панче Караѓозов“ – Скопје

 

 

2019 – во тек

Специјалист по педиатрија – неонатолог во Zan Mitrev Clinic

2001

Вработен на Универзитетска клиника за Гинекологија и акушерство

 

 • Сертификат за употреба на програм за перинатална и неонатална датабаза
 • Перимак тренинг за неинвазивна респираторна подршка, тотална парентерална исхрана и Cooling кај пациенти со асфиксија
 • Едномесечен стручен престој од 1-31 Март 2016 год. Во Хамбург, Германија. University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE), Department for Pediatrics (Neonatology and Pediatric Intensive Care Unit).
 • Едномесечен стручен престој од 1-28 Ноември 2015 год. Во Анкара, Турција во Dr. Semi Ulus Maternity Child Healt and Diseases Training and Research Hospital, на одделението за Детска кардилогија. Едукација од областа на педијатриската ехокардиосонографија
 • Размена на студенти на Универзитетската клиника во Љубљана во период од 1 месец
 • Работилница за механичка вентилација кај новородени деца
 • Работилница за примарна ресусцитација кај новородени деца
 • Од обележјата на дискордантните близнаци, Јанчевска С, Филев Ѓ, Ивановска С. Професионале медициски состанок, 30 Окт-1 Ноемв. 2015
 • Новородени деца од Fertilisatio in vitro. Филев Ѓ, Јанчевска С, Филева С, Ивановска С. Професионале медициски состанок, 30 Окт-1 Ноемв. 2015
 • Bernes scale of pain assessment for newborn babies on mechanical ventilation. Filev Gj, Jancevska S, Ivanovska S, Fileva F. 6th Internation conference for pain Treatment. 28-29 October 2016 Prizren R.Kosovo
 • Прематурен близнак со конгенитална хипотиреоза-Приказа на случај. Филев Ѓ, Стошевска Т, Јанчевска С,Филева С. 4ти Конгрес на гинеколози и акушери на македонија (со меѓународно учество) 12-14 Мај 2017 Охрид, Македонија
 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски
 • Бугарски