Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Ѓорѓи Филев

Специјалист по педијатрија - Неонатолог

Место на раѓање:

E-mail:

gjorgji.filev@zmc.mk

2004

Специјализација по Педијатрија – Универзитет „Св Кирил и Методиј“ – Медицински факултет – Скопје

1992-2000

Медицински факултет при Универзитет „Св Кирил и Методиј“ – Скопје

1987-1991

Медицински училишен центар „д-р Панче Караѓозов“ – Скопје

 

 

2019 – во тек

Специјалист по педиатрија – неонатолог во Zan Mitrev Clinic

2001

Вработен на Универзитетска клиника за Гинекологија и акушерство

 

 • Сертификат за употреба на програм за перинатална и неонатална датабаза
 • Перимак тренинг за неинвазивна респираторна подршка, тотална парентерална исхрана и Cooling кај пациенти со асфиксија
 • Едномесечен стручен престој од 1-31 Март 2016 год. Во Хамбург, Германија. University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE), Department for Pediatrics (Neonatology and Pediatric Intensive Care Unit).
 • Едномесечен стручен престој од 1-28 Ноември 2015 год. Во Анкара, Турција во Dr. Semi Ulus Maternity Child Healt and Diseases Training and Research Hospital, на одделението за Детска кардилогија. Едукација од областа на педијатриската ехокардиосонографија
 • Размена на студенти на Универзитетската клиника во Љубљана во период од 1 месец
 • Работилница за механичка вентилација кај новородени деца
 • Работилница за примарна ресусцитација кај новородени деца
 • Од обележјата на дискордантните близнаци, Јанчевска С, Филев Ѓ, Ивановска С. Професионале медициски состанок, 30 Окт-1 Ноемв. 2015
 • Новородени деца од Fertilisatio in vitro. Филев Ѓ, Јанчевска С, Филева С, Ивановска С. Професионале медициски состанок, 30 Окт-1 Ноемв. 2015
 • Bernes scale of pain assessment for newborn babies on mechanical ventilation. Filev Gj, Jancevska S, Ivanovska S, Fileva F. 6th Internation conference for pain Treatment. 28-29 October 2016 Prizren R.Kosovo
 • Прематурен близнак со конгенитална хипотиреоза-Приказа на случај. Филев Ѓ, Стошевска Т, Јанчевска С,Филева С. 4ти Конгрес на гинеколози и акушери на македонија (со меѓународно учество) 12-14 Мај 2017 Охрид, Македонија
 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски
 • Бугарски