Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Пеце Стефановски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по гастроентерологија

Место на раѓање:

E-mail:

pece.stefanovski@zmc.mk

 • Ноември 2014 Сертификат за завршен степен “Магистер-лекар” по “ERCP и сврзани интервенционални ендоскопски процедури – трето ниво”, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Ноември 2014 Сертификат за завршен степен “Магистер-лекар” по “Интервенционална гастроинтестинална ендоскопија – второ ниво”, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Ноември 2014 Сертификат за завршен степен “Магистер-лекар” по “Конвенцијонална гастроинтестинална ендоскопја со биопсија – прво ниво”, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Мај 2014 Серфикат за успешно положен испит за “Внатрешни болести”, Софија, Бугарија
 • 1984 – 1988 Специјалист по Интерна медицина

Медицински Факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, Македонија

 • 1969 – 1977 Медицински доктор

Медицински Факултет, Медицинскки Универзитет, Софија, Бугарија

 • 1965 – 1969 Диплома за средно училиште

Гимназија “Браќa Миладиновци”, Битола

 • Клиничка Болница “Д-р Трифун Пановски” – Битола       (16.04.1979 – 15.08.2017)
  • Шеф на Ендоскопски кабинет       (1989 – 2015)
  • Началник на Интерно Одделение       (2000 –2001)
  • Директор на Клиничка Болница “Д-р Трифун Пановски” – Битола (2002)
 • Сертификат за учество на 9-ти Македонски Конгрес по Гастроентерологија и Хепатологија со Интернационално Учество, Јуни 2012, Охрид, Македонија
 • Сертификат за учество на 7-ми Интернационален Симпозиум по Колопроктологија, Октомври 2010, Белград, Србија
 • Сертификат за учество на ендоскопска работилница “BULENDO 2008”, Ноември 2008, Софија, Бугарија
 • Сертификат за учество и набљудување, 05.01.2006 – 06.01.2006 на Georgetown University Hospital, Washington, DC – Соединети Американски Држави
 • Сертификат за учество на 7-ми Македонски Конгрес по Гастроентерологија и Хепатологија со меѓународно учество, Септември 2004, Охрид, Македонија
 • Сертификат за учество на “Interventna abdominalna ehotomografija”, Март 2003, Клиника за гастроентерохепаталогија, Клинички Центар, Скопје, Македонија
 • Сертификат за учество на “Полипектомија, ERCP and Папилотомија, и Колоноскопија”, Март/Април 2001 Клиника за гастроентерохепаталогија, Клинички Центар, Скопје, Македонија
 • Сертификат за учество на “ERCP и папилотимија”, 2000, Државна Институтска Болница “Царица Јоана”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Ехокардиографија”, Maj 2000, Медицински Факултет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за учество на курс “Ехографија на штитовидна жлезда”, Март 2000, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за учество на 6-ти Македонски Конгрес по Гастроентерологија и Хепатологија со меѓународно учество, Септември 2000, Охрид, Македонија
 • Сертификат за курс по “Современо лекување на алергичните заболувања”, Октомври 1999, Медицински Факултет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Ултразвуково изледување во нефрологијата”,  Октомври 1999, Медицински Факултет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за обука по “ERCP и папилотомија”, 1998 Институтска Болница “Царица Јоана”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за обука по “Гастроентерологија (ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија и ендоскопска папилосфинктеротомија)”, Maj/Јуни 1998, Институтска Болница “Царица Јоана”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за обука по “Горна ендоскопија– ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија и ендоскопска папилосфинктеротомија”, Maj/Јуни 1995, Институтска Болница “Царица Јоана”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за обука по “Диагностички и лечебни проблеми кај цревните заболувања”, Maj 1995, Медицински Факултет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за учество на 6-ти Национален Конгрес по Гастроентерологија и Гастроинтестинална ендоскопија, Ноември 1994, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Жолчно-каменна болест и воспалителни заболувања на жолчните патишта”, Maj 1994, Институтска Болница “Св. Иван Рилски”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Лекување на хронични црно/дробни заболувања”, Април 1994, Институтска Болница “Св. Иван Рилски”, Клиника по Гастроентерологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Ендоскопски и ултразвучни диагностики”, 1994 Институтска Болница “Св. Иван Рилски” Клиника за Гастроентеро-хепатологија, Медицински Универзитет, Софија, Бугарија
 • Сертификат за курс по “Ендоскопски диагностики”, 1986 Клиника за Гастроентеро-хепатологија, Медицински Факултет, Медицински Универзитет, Белград, Србија
 • Сертификат за курс по “Интензивен курс по ендоскопска дијагностика”, 1984 Клиника за Gastroentero-Хепатологија, Медицински Факултет, Медицински Универзитет, Љубљана, Словенија
 • Сертификат за курс по “Ендоскопски и ултразвучни диагностики”, 03.01.1983 – 30.06.1983 на Клиника за Гастроентеро-хепатологија, Медицински Факултет, Универзитет  “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија.
 • Македонски Лекарско Друштво
 • Лекарска Комора на Македонија
 • Научно Здружение на Гастроентерохепатолозите на Република Македонија
 • Англиски
 • Бугарски
 • Српски