Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Станислава Анѓелеска

Специјалист по педијатрија

Place of birth:

E-mail:

stanislava.angjeleska@zmc.mk

2015-2022

ЈЗУ – универзитетска клиника за детски болести при Универзитетот „Св Кирил и Методиј„ Скопје

Специјализација по болничка педијатрија

2001- 2007

Доктор на медицина
Медицински факултет  при Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј ‘’Скопје

1997- 2001

Средно Медицинско Училиште ,,Никола Штејн” -Тетово, насока -Општа медицина

 

2022 – во тек

Специјалист по педијатрија при Клиничка болница Жан Митрев – Скопје

2008-2015

Доктор на медицина при ЈЗУ Здравствен Дом -Гостивар

2007-2008

Приправнички стаж Клинички центар -Скопје

 • Обука од областа на BLS-Basic Life Support
 • Обука од областа на ATLS-Advanced Trauma Life Support
 • Обука од областа на PLS-Pediatric Life Support
 • Обука од областа на ALS-Advanced Life Support
 • Асистирање при изведување на хирушки интервенции во операциона сала (06.11.2007 год.-05.07.2008 год) Клинички центар, Скопје.
 • Балканска педијатриска школа 12-15 Септември 2018 год Скопје,Македонија
 • Ургентни состојби во ПЗЗ
 • Анемии кај децата
 • Третман на акутна дијареја кај деца. Модалитети за третман на функцијонална опстипација кај деца.
 • Подгответе го вашиот имунитет – заштитете се од разни вируси и респираторни бактериски инфекции
 • Кашлица и нејзин ефикасен третман.
 • Алгоритам на дијагностика на лимфаденопатијата и улога на примарната и секундарната здравствена заштита во раната дијагностика на лимфаденопатија и современ третман на CD20+ хематолошки малигнитети
 • Новитети во профилактичната примена на Витамин К кај новородени и доенчиња.
 • Профилакса со витамин Д3 во педијатриската популација.
 • Метаболни синдроми кај деца
 • Фармакотераписки пристап во лекување на бронхијална астма и алергиски ринитс кај деца
 • Работилница-Латентна туберкулозна инфекција и БСЖ имунизација.
 • Имунизација календар за вакцини
 • Терапија на вирусни инфекции на горни респираторни патишта во детска возраст-има ли лек?
 • Обезитас низ призмата на метаболен синдром
 • Обезитес и деформитети кај деца
 • Актуелни новини во кардиореспираторна педијатриска нега и третман
 • Современ пристап во третман на кардиоваскуларни заболувања

 

 

 • Член на Здружение на Педијатри на Р.Северна Македонија
 • Член на Лекарска комора на Р.Северна Македонија

– Коавтор на стручен труд PFAPA SYNDROME објавен како постер презентација на 50.Pedijatriski dani Srbije u Nis 22-24.10.2020 god. Со меѓународно учество во склоп на сесија за уринарни инфекции и фебрилност кај деца. Стручен Труд: PFAPA SYNDROME-Angjeleska Stanislava,Tasic Velibor,Jovic Stefan., University Children’s Hospital,Medical School,Skopje.

Српски
Англиски