Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Владимир Василев

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Место на раѓање:

E-mail:

vladimir.vasilev@zmc.mk

2017- во тек

Докторски студии на Медицинскиот Факултет во Београд (Предиктори на коронарна артериска болест кај пациенти со системска болест на сврзното ткиво).

2015-2017

Субспецијализација по Кардиологија,Оддел за Кардиологија,Kлинички Центар Србија (завршена со просечна оцена 10 ). Субспецијалистички труд –Оценка на значајноста на граничните неинфарктни  стенози со одредување на резервата на коронарниот проток (CFR) после примарна перкутана коронарна интервенција на инфарктната артерија со имплантација на стент.

2011-2015

Специјализација по Интерна Медицина ,Оддел за   Интерна Медицина,Медицински Факултет Скопје.

2010

Положен државен испит.

 2004- 2010

M.D. Медицински Факултет Варна,Бугарија (завршен со  просечна оцена 9.81 )

 2004

 Завршено средно образование Гимназија Јосип Броз Тито

2019 – во тек

Специјалист по интерна мдицина, супспецијалист по кардиологија во Zan Mitrev Clinic

2015-2019

Престој на Клиника за Кардиологија, Клинички Центар Београд

2012-2015 

Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, Битола

 

Рутински радијален и улнарен достап за перкутани коронарни интервенции

Одредување на значајноста на граничните стенози со помош на сензор жица-FFR

Каротидографија со стентирање преку трансрадијален достап.

Периферна ангиографија со стентирање

Перикардиоцентеза

Ендомиокардна биопсија

Десносрцева катетеризација

Поставување на привремен пејсмејкер

Ротаблација

Интраваскуларен ултразвук

Оптичка кохерентна томографија

Поставување на интрааортна балона пумпа

Ендопротезирање на аорта (TEVAR,EVAR)

Балона валвулопластика на аортна стеноза (BAV)

Третман на вродени срцеви мани

Транстораксна ехокардиографија

Одредување на резервата на коронарниот проток (CFR)

Трансезофагусна ехокардиографија

Доплер на крвни садови

Коронарен стрес тест

24 часовен  мониторинг  на ЕКГ

24 часовно мониторирање на крвниот притисок

Maкедонска медицинска асоцијација

Европска Кардиолошка асоцијација

Англиски

Српски