Request an appointment

Request an appointment

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

00389 2 3091 484

Zan Mitrev's Team

Back to Doctors

Aleksandra Crvenpanova

Biochemist

Place of birth:

Veles, Macedonia

E-mail:

aleksandra.crvenpanova@zmc.mk

1989  –  finished high school   Gymnasium Koco Racin in Veles (section biotechnology)

1994  –  finished Faculty of natural science and mathematics (section biochemical -physiological) in Skopje

2011- Postgraduate (Master’s) studies in Clinical Biochemistry at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics in Skopje

 

1996-   Medical centar in Veles as biochemical

1997 – United Nations Development Programme UNDP as a manager in nongovern- ment’s ecological group

2002 –  today –  PZU Filip Vtori Skopje as a graduate biochemical engineer in biochemical laboratory

Member of  the Association of biochemical engineers of Macedonia

Active participation on congress of biochemical engineers in Macedonia

Participations on seminars , professional  teachings and  workshops from the zone of biochemistry and microbiology

Active teachings from  the zone of biochemistry and many professional and scientific reports.

Participation on International congress of the Balkan Clinical Laboratory Federation -BCLF (Antalija 04-10.09.2007,Turkey) with her personal poster presentation

Participation on International congress of the Balkan Clinical Laboratory Federation –BCLF (Atina 16-19.10.2008) with her personal poster presentation

Participation on International congress of the Balkan Clinical Laboratory Federation – BCLF (Ohrid 15-19.09.2009) with her personal poster presentation

Participation on International congress of the International Federation of  Clinical Chemistry and  Laboratory Medicine –IFCC (Istanbul,Turkey 2014)