Request an appointment

Request an appointment

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Bypass Surgery

My alt text

What is a coronary bypass surgery?

Coronary bypass surgery is a surgery of the heart. It uses blood vessels taken from another part of the body to bypass the blocked or narrowed section of the coronary (heart) arteries. The surgery helps people whose coronary arteries have narrowed or have been blocked due to mass material called plaque. Bypass allows greater oxygen flow through the heart muscle.

How do the arteries of your heart become blocked?

Over time, fat, cholesterol and other substances build up on artery walls forming plaques. When the plaque separates, a clot is formed, the blood flow through the heart is blocked and it may lead to chest discomfort called angina and heart attack.