Request an appointment

Request an appointment

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Surgery of congenital heart defects

Congenital heart defects are problems with the heart structure that are present ever since birth. These defects include

  • Defects of the inner walls of the heart
  • Defects of heart valves
  • Defects of the arteries and veins that carry blood to the heart and outside the heart, in the body.

Congenital heart defects change the normal flow of blood through the heart. This occurs due to the underdeveloped parts of the heart before birth.

There are many types of congenital heart defects, which can be simple defects with no symptoms to complex defects with severe, life-threatening symptoms. Examples of congenital defects include:

  • Atrial septal defect
  • Ventricular septal defect
  • Pulmonary valve stenosis
  • Coarctation of the aorta
  • Right ventricular hypertrophy
  • Tetralogy Fallot (combination of several defects)