Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Одлични услови за работа

ПЗУ Жан Митрев има потреба од:

Zan Mitrev Clinic има потреба од медицинска сестра

Активен до: 20.05.2020

ПЗУ Клиничка Болница Жан Митрев Скопје за потребите на работниот процес објавува оглас за работнo место: Медицинска сестра

Одговорности и работни задачи:

Професионалната медицинска сестра е одговорна за испораката на квалификувана, висококвалитетна нега на пациентот; за помагање во планирањето, организирањето, спроведувањето и оценувањето на сестринската пракса во согласност со Мисијата на клиниката и за услугите за професионална сестринска нега. Тој/таа покажува висок степен на критичко размислување, техничка вештина, иницијатива, интегритет, точност и внимателна медицинска нега. Извршување на сите должности и одговорности во согласност со воспоставените политики, процедури и упатства на ПЗУ Клиничка болница ЖАН МИТРЕВ. Извршување на други должности како што се бара.

Вештини и способности:
· Висок степен на лична организираност
· Способност за менаџирање со време и одредување на приоритети
· Способност за тимска работа
· Развиени интерперсонални вештини
· Способност за работа во динамична средина
· Висока флексибилност и адаптибилност

Потребни квалификации:
· Медицинско образование
· Лиценца за работа во дејноста
· Одлично познавање на македонски и англиски јазик
· Одлично познавање на MS Office програмот

Клиничка болница ЖАН МИТРЕВ нуди одлични услови за работа и високо професиoнална работна атмосфера.