Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

00389 2 3091 484

Наука

Стратешки цели за развој на науката во ПЗУ Жан Митрев, Скопје, Скопје, Република Македонија

 • Организирање и потенцирање на постоечката научна дејност
 • Организирање и стандардизација на пријавувањето и изведувањето научни проекти
 • Зголемување интензитетот на објавување научни резултати
 • Вградување меѓународни стандарди во подготвувањето и поднесувањето научни трудови
 • Зголемен обем на објавување книги и монографии
 • Постојана обврска на вработените за научна работа
 • Стимулативно вреднување на научната работа

Афилијација (вработување)

 • Сите вработени во ПЗУ Жан Митрев, Скопје, треба да ја стават адресата на институцијата во своите поднесени трудови за објавување како и во научните профили (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Вработените избрани како наставен кадар на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип треба да ја додадат адресата на овој универзитет (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia; Faculty of Medical Sciences, University Goce Delchev, Shtip, Republic of Macedonia).
 • Вработените во ПЗУ Жан Митрев, Скопје, кои се вработени и во друга установа со заедничко вложување (ако се регистрирани како двојно вработени и во ПЗУ Жан Митрев, Скопје) ги ставаат и двете вработувања (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia; BioEngineering LLC, Skopje, Republic of Macedonia). Во спротивно го внесуваат само вработувањето во Специјализирана болница за хируршки болести Жан Митрев, Скопје (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Поднесоците и изведувањето на научни проекти кои користат резултати, пациенти, материјали и друго од ПЗУ Жан Митрев, Скопје, треба да ја стават адресата на оваа институција како носител или како партнер (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).
 • Патенти и други права од индустриска сопстевност припаѓаат на ПЗУ Жан Митрев, Скопје (Zan Mitrev Clinic, Skopje, Republic of Macedonia).

Објавените трудови се внесуваат во научни бази и во научни профили:

Литература

 • Newman ME. The structure of scientific collaboration networks. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2001 Jan 16;98(2):404-9.
 • Spiroski M. Semantic Analysis of Macedonian Medical Abstracts Indexed in the PubMed Database using GoPubMed. Maced J Med Sci. 2013 June 15; 6(2):135-140.