Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Просечна должина на престој

Согласно статистиката која се води во болницата, просечната должина на престој на пациентите е следнава:

  • Кардиохирургија – 5 дена
  • Васкуларна хирургија (каротидни и периферни артерии) – 1-2 дена
  • Ортопдија – 7 дена
  • Артроскопија – 1 ден
  • Абдоминална хирургија (мала хирургија) – 1-3 дена
  • Абдоминална хирургија (голема хирургија) – 5-6 дена
  • Урологија – 5-7 days

Една од целите за 2017 година е точно намалување на деновите на хоспитализација.