Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Аудитивни евоцирани потенцијали и потенцијалите на мозочно стебло – БАЕП

БАЕП е безболен и многу прецизен метод во диференцирањето на оштетувањата на слушниот пат. Може да се користи повеќекратно и да се следи прогнозата на заболувањето.

Индикации:

  • вртоглавиците и пореметувањата на рамнотежата;
  • мозочни удари на мозочното стебло;
  • каротидна болест;
  • демиелинизаторни заболувања;
  • дегенративни заболувања;
  • неурином на н. Акустикус и тумори на понтоцеребеларниот агол;
  • диференцирање накоматозни состојби и мозочна смрт.