Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Ретки болести

Лицата со ретки болести во нашата држава се заборавени од сите нас, а проблемите и препреките со кои се борат се огромни и влијаат во голема мера на нивниот квалитет на живот. Tочната и прецизната дијагноза е круцијален почетен чекор во справувањето со ретките болести. NGS технологиите и напредните современи алатки за интерпретација на податоците добиени од NGS значително ја забрзаа стапката на идентификација на гени и генетски варијаци кои предизвикуваат ретки генетски болести и истите секојдневно ги надополнуваат светските бази на податоци. Откривањето на тие гени и генетски варијации овозможува воспоставување на соодветни дијагнози, подобри прогнози и полесно менаџирање на болеста, прецизно репродуктивно генетско советување и евентуално можност за развој на ефективни терапии. NGS дијагностиката на ретките болести почнува да се интегрира полека во клиничката пракса, а ние во нашата лабораторија во зависност од секој поединечен случај ја практикуваме применувајќи или геномско секвенционирање или егзомско секвенционирање или секвенционирање со генски панели.