Закажете преглед

Закажи преглед

Домашна посета

Почитувани,

Zan Mitrev Clinic воведува нова услуга- ДОМАШНА ПОСЕТА со преглед од кардиолог, за сите пациенти кои поради пандемијата не можат да дојдат во нашата клиника, а имаат кардиоваскуларни заболувања.

Закажете термин за домашна посета во период од 07 до 20 часот секој работен ден, а за викенд од 07 до 15 часот, преку телефонскиот број:  02/3091 484 или преку електронската пошта: infosalter@zmc.mk.

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Фармакогенетика

e05da56683668cf1eb5cc11046232fa2

Фармакогенетиката е наука која ги проучува наследните генетски разлики во метаболичките патишта на лековите (и други фармаколошки принципи, како што се ензимите, гласниците и рецепторите), кои можат да влијаат на индивидуалниот одговор на терапијата со лекови, како во однос на терапевтскиот ефект, така и во однос на негативните ефекти. Терминот фармакогенетика често се користи наизменично со терминот фармакогеномика, кој исто така ја испитува улогата на стекнати и наследни генетски разлики во однос на одговорот на лековите и однесувањето на лековите преку систематска анализа на гените, генските производи, и интер- и интраиндивидуалните варијации во генската експресија и функција.