Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Фармакогенетика

e05da56683668cf1eb5cc11046232fa2

Фармакогенетиката е наука која ги проучува наследните генетски разлики во метаболичките патишта на лековите (и други фармаколошки принципи, како што се ензимите, гласниците и рецепторите), кои можат да влијаат на индивидуалниот одговор на терапијата со лекови, како во однос на терапевтскиот ефект, така и во однос на негативните ефекти. Терминот фармакогенетика често се користи наизменично со терминот фармакогеномика, кој исто така ја испитува улогата на стекнати и наследни генетски разлики во однос на одговорот на лековите и однесувањето на лековите преку систематска анализа на гените, генските производи, и интер- и интраиндивидуалните варијации во генската експресија и функција.