Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Хирургија деформитети на граден кош

PEXTUS EXCAVATUM е вродена аномалија на предната страна на градниот кош. Овој дефект се јавува кај еден случај помеѓу 500 до 1000 деца. Најчесто се јавува кај машки деца со наследен фактор, во семејства каде што и претходно имало такви случаеви. Дефектот се јавува веднаш по раѓањето, а особено е изразен во периодот на пубертетот.