Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

ХИРУРГИЈА НА АОРТА

Што е аорта? Аортата е најголемиот крвен сад во човековото тело . Сите артерии во телото излегуваат од аортата и носат крв во главата, вратот, екстремитетите и виталните органи како бубрезите, црниот дроб и мозокот. Ослабувањето на ѕидот на аортата кое доведува до нејзино проширување се нарекува аневризма.