Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Хирургија на дојка

Дојката преставува ткиво кое го покрива градниот кош. Дојките на жената се составени од посебно специјализирано ткиво кое прозиведува млеко како и масно ткиво. Количеството на масно ткиво ја определува големината на дојката. Дојката покрај специјализираното ткиво за создавање на млеко содржи и крвни садови, лимфни јазли и лимфни садови.