Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Хирургија на тироидна жлезда

Тироидната жлезда е локализирана на предната страна на вратот веднаш под Адамавото јаболко, во вид на пеперутка околу самата трахеа. Составена е од два лобуса повразани со ткивен мост – истмус. Тироидните нодули може да се појават во обата лобуса на тироидната жлезда или во ткивниот мост.