Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

ИНВАЗИВНА

Интервентната кардиологија се занимава со транскатетерс ки третман на одредени срцеви заболувања. Интервентните кардиолози се обучени за изведување на ваков вид третман во кардиолошки катетеризациски лаборатории во рамките на една болница. Поголемиот број од интеренциите се изведуваат на кардиоваскуларниот систем се сметаат за минимално инвазивни поради големината на резот која не преминува 2 см. Овие процедури вклучуваат внесување на катетер во одредени крвни садови на рацете или нозете до срцето или одреден сегмент на крвен сад и е следено под под рентген зраци.

Предностите на интервенциите од овој вид се намалена болка, зналително смален ризик од инфекции, избегнување на големи лузни и пократко време на заздравување по интервенцијата. Во повеќето случаи пациентите се будни за време на интервенцијата а анестезија се дава локално и пациентите можат да си одат дома неколку часа по интервенцијата.