ИНВАЗИВНА - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

ИНВАЗИВНА

Интервентната кардиологија се занимава со транскатетерс ки третман на одредени срцеви заболувања. Интервентните кардиолози се обучени за изведување на ваков вид третман во кардиолошки катетеризациски лаборатории во рамките на една болница. Поголемиот број од интеренциите се изведуваат на кардиоваскуларниот систем се сметаат за минимално инвазивни поради големината на резот која не преминува 2 см. Овие процедури вклучуваат внесување на катетер во одредени крвни садови на рацете или нозете до срцето или одреден сегмент на крвен сад и е следено под под рентген зраци.

Предностите на интервенциите од овој вид се намалена болка, зналително смален ризик од инфекции, избегнување на големи лузни и пократко време на заздравување по интервенцијата. Во повеќето случаи пациентите се будни за време на интервенцијата а анестезија се дава локално и пациентите можат да си одат дома неколку часа по интервенцијата.