Закажете преглед

Закажи преглед

Домашна посета

Почитувани,

Zan Mitrev Clinic воведува нова услуга- ДОМАШНА ПОСЕТА со преглед од кардиолог, за сите пациенти кои поради пандемијата не можат да дојдат во нашата клиника, а имаат кардиоваскуларни заболувања.

Закажете термин за домашна посета во период од 07 до 20 часот секој работен ден, а за викенд од 07 до 15 часот, преку телефонскиот број:  02/3091 484 или преку електронската пошта: infosalter@zmc.mk.

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

ИНВАЗИВНА

Интервентната кардиологија се занимава со транскатетерс ки третман на одредени срцеви заболувања. Интервентните кардиолози се обучени за изведување на ваков вид третман во кардиолошки катетеризациски лаборатории во рамките на една болница. Поголемиот број од интеренциите се изведуваат на кардиоваскуларниот систем се сметаат за минимално инвазивни поради големината на резот која не преминува 2 см. Овие процедури вклучуваат внесување на катетер во одредени крвни садови на рацете или нозете до срцето или одреден сегмент на крвен сад и е следено под под рентген зраци.

Предностите на интервенциите од овој вид се намалена болка, зналително смален ризик од инфекции, избегнување на големи лузни и пократко време на заздравување по интервенцијата. Во повеќето случаи пациентите се будни за време на интервенцијата а анестезија се дава локално и пациентите можат да си одат дома неколку часа по интервенцијата.