Кардиоваскуларни болести - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Кардиоваскуларни болести

Претскажувачкото генетско тестирање за срцеви болести претставува испитување на здрава личност и се користи со цел да се определи идниот ризик за развивање на срцева болест или да се потврди дијагноза на вродена кардиоваскуларна состојба. Овие тестови претставуваат нова и растечка класа на медицински пристапи, коишто фундаментално се разликуваат од стандардните дијагностички тестови. Предноста на овие тестови лежи во раната идентификација на ризик за развивање на одредена кардиоваскуларна болест или нејзина брза и прецизна дијагноза. Овие типови на тестови обично откриваат генски мутации поврзани со срцеви болести коишто се манифестираат веднаш по раѓањето или подоцна во животот. Овие анализи може да помогнат во намалување на ризикот за развој на овие болести со воспоставување на промени во начинот на живеење.