Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Континуиран вено-венозен ултрафилтрацијски третман кај пациенти со акутно и хронично затајување на бубрежна функција

 

 

Бубрежната инсуфициенција (слабост на бубрезите) настанува кога истите не се во состојба да ги преработат и излачат сите отпадни метаболни производи, при што доаѓа до нивно наталожување и зголемување на нивната концентрација во крвта, со опасност од акутни метаболни пореметувања.