Неинванзивна пренатална дијагностика - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Неинванзивна пренатална дијагностика

ПРЕНАТАЛНА НЕИНВАЗИВНА ГЕНЕТСКА ДИЈАТНОСТИКА – VERIFI ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ

10687d7cf57bfbe4dc79f491b95cac67

Малку познат факт е дека во крвта на мајката циркулира фетална DNA. Токму врз основа на ова сознание се базира принципот на неинвазивната пренатална дијагностика (анг. Non-Invasive Prenatal Test – NIPT), која овозможува скрининг на фетална DNA во примерок од крвта на мајката. Во нашата лабораторија е достапен пренаталниот тест Verifi кој се користи за скрининг на вродените генетски состојби кај бебето веднаш по 10-тата недела од бременоста. Користејќи ја најновата технологија на генетско секвенционирање, овие тестови имаат преку 99% точност за голем број на генетски состојби како трисомии на хромозомите, анеуплоидии, синдроми на делеција/дупликација и одредување на пол.

Тестирањето не носи никаков ризик по здравјето на мајката или здравјето на бебето, бидејќи ги сведува на минимум опасностите и ризиците што ги носат пак останатите пренатални тестови кои практикуваат инвазивни процедури.

Она што е потребно е само 10 мл крв којашто се зема од идната мајка.