НЕИНВАЗИВНА - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

НЕИНВАЗИВНА

Кардиологијата како гранка ги опфаќа дијагнозата, причините и третманот на пореметувањата на срцевата структура и функција. Таа е медицинска специјалност чија цел е нега и зачувување на функцијата на срцето и артериите. Меѓутоа треба да се прави разлика од кардиоваскуларен хирург – лице кое врши хируршки зафат на отворено срце и кардиолог кој е одговорен за повеќе видово на тестови, дијагностички и терапевтски процедури како што е ангиопластиката. Постои разлика и меѓу срцева или кардиолошка болест која го зафаќа само срцето и кардиоваскуларна која го зафаќа срцето и крвните садови.