Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Одредување на татковство/роднински врски

Со помош на метода на ДНК профилирање на мајката, детето и потенцијалниот татко, со висока точност се одредува се одредува родителската поврзаност помеѓу тројцата. Покрај ова, се откриваат роднински врски во било каков контекст.