Онкологија и терапија на рак - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Онкологија и терапија на рак

Ракот е група на болести кои вклучуваат абнормален раст на клетките со потенцијал за инвазија и ширење на други делови од телото. Постојат над 100 видови на рак кој може да се јават кај луѓето. Нормалните клетки го контролираат производството на нивните сигнали за раст, одржувајќи хомеостаза на бројот на клетките и нормалната ткивна архитектура. Клетките на ракот го избегнуваат овој контролен систем и постојат 6 карактеристики кои ги опишуваат: одржување на постојани сигнали за пролиферација, избегнување на супресорите на раст, отпорност на клеточната смрт, овозможување на бесконечно делење, индуцирање на ангиогенеза и инвазија и метастазирање.