Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

00389 2 3091 484

Персонализирана генетика – секвеционирање на геном или егзом

АНАЛИЗИ СО МАСИВНО ПАРАЛЕЛНО СЕКВЕНЦИОНИРАЊЕ (NEXT GENERATION SEQUENCING – NGS)

Генетската конституција на секоја индивидуа е уникатна и се разликува од таа на било која друга индивидуа, и тоа понекогаш во делови коишто влијаат на здравјето. Со секвенционирање на цели геноми и егзоми се навлегува длабоко во молекуларниот идентитет на пациентот и се читаат информациите што се запишани во гените. Масивното паралелно секвенционирање (анг. Next Generation Sequencing, NGS) на геноми и егзоми се докажа како револуционерна технологија која ни овозможи да почнеме да одгатнуваме многу биолошки прашања и која демонстрираше капацитет за неверојатно брзо секвенционирање на ДНК, со што се отворија вратите за претходно незамисливи научни и клинички достигнувања и нови биолошки примени. Ефектот на овие технологии врз откривањето на нови геномски варијации е дефинитивно едно од најголемите достигнувања во медицината, а можеби и воопшто.

Во зависност од предметот на интерес и специфичните потреби на секој пациент се користат различните пристапи. Во нашата лабораторија се достапни следниве типови на NGS анализи и генски панели:

Проактивно одредување на ризици за сите болести кај здрави луѓе

  1. Секвенционирање на цел геном (WGS) (х30) – сите гени и интергенски региони
  2. Секвенционирање на цел егзом (WES) – сите гени кои кодираат протеини
  3. Секвенционирање на клинички егзом (CES) – ~5000 клинички значајни гени

Проактивно одредување на ризици за рак кај здрави луѓе

  1. Секвенционирање на цел геном (WGS) (х30) – сите гени и интергенски региони
  2. Секвенционирање на цел егзом (WES) – сите гени кои кодираат протеини
  3. Секвенционирање на клинички егзом (CES) – ~5000 клинички значајни гени
  4. Генски панели

Проактивно одредување на носителски статус за ретки болести

  1. Секвенционирање на цел геном (WGS) (х30) – сите гени и интергенски региони
  2. Секвенционирање на цел егзом (WES) – сите гени кои кодираат протеини
  3. Секвенционирање на клинички егзом (CES) – ~5000 клинички значајни гени