Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Приватно здравствено осигурување

Болницата има склучено договори за директен провајдер на здравствени услуги со следните осигурителни компании: