ПСИХОТЕРАПИЈА И АНТИСТРЕС ПРОГРАМА - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

ПСИХОТЕРАПИЈА И АНТИСТРЕС ПРОГРАМА

Со ПСИХОТЕРПИЈА може да се бави психологот кој има специјализација во психотерапијата со цел да ги третира и лекува пред се’ неврозите (како што се анксиознот, депресија, фобии и хипохондрија, панични напади, пострауматски стресни растројства и психосоматски растројства).

Со помош на редовни психотераписки сеанси се обидуваме да ги разрешиме психолошките проблеми на личноста и да го унапредиме нејзиното здравје.