Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

TENS терапија

TENS терапија (Транскутана електрична нервна стимулација) – терапевтски метод со дејство на минимални електро контракции. Се постигнува дразнење на сензитивните нервни завршетоци и блокада на рбетниот мозок со што се постигнува затворање на патот на болката. Со транскутаната електро нервна стимулација ја враќаме функционалноста на пациентот и со тоа се намалува употребата од аналгетска терапија