Закажете преглед

Закажи преглед

Земањето на примероци за анализа за COVID-19 се врши единствено по претходно закажување

Почитувани,

Ве информираме дека примањето и земањето на примероци за анализа за COVID-19 се врши единствено по претходно закажување.

Пожелно е сите закажувања да се вршат електронски преку следнава електронска пошта: infosalter@zmc.mk.

Доколку немате можност да го направите закажувањето електронски, Ве молиме да се јавите на тел. 02/3091-484 секој ден во период од 07 до 19 часот.

Со почит,

Жан Митрев Клиника

389 2 3091500

Видни евоцирани потенцијали – ВЕП

ВЕП – е неврофизиолошки метод при кој со светлосни стимули се испитува трансмисијата од ретината до видната кора .

Индикации :

  • лезии на оптичкиот нерв; видните патишта
  • лезии на ниво на хијазма; видната кора, кортикално
  • слепило
  • диференцирање на васкуларните од демиелинизаторни
  • лезиии докажани на НМР
  • мултипла склероза – 90% е позитивен наод при клинички и субклинички лезии, служат за дијагностички критериуми
  • дијабетична ретинопатија, ретробулбарен неврит и др.