Видни евоцирани потенцијали - ВЕП - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Видни евоцирани потенцијали – ВЕП

ВЕП – е неврофизиолошки метод при кој со светлосни стимули се испитува трансмисијата од ретината до видната кора .

Индикации :

  • лезии на оптичкиот нерв; видните патишта
  • лезии на ниво на хијазма; видната кора, кортикално
  • слепило
  • диференцирање на васкуларните од демиелинизаторни
  • лезиии докажани на НМР
  • мултипла склероза – 90% е позитивен наод при клинички и субклинички лезии, служат за дијагностички критериуми
  • дијабетична ретинопатија, ретробулбарен неврит и др.