Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Lavanderia

Kujdes të vazhdueshëm për pastërti nëpërmjet procesit të larjes dhe tharjes së veshjeve

Lavanderia për veshjet spitalore është e projektuar dhe e pajisur nga ana e prodhuesit më të madh botëror të pajisjeve për larje Alliance Laundry Systems LLC – SHBA. I gjithë procesi është i mbyllur, nga pranimi i veshjeve deri në larje, dhe deri në tharje dhe hekurosje.

Në këtë departament është krijuar standard i lartë për procedimin e veshjeve ku përdoren makina larëse barrierash. Ato i ndajnë plotësisht veshjet e papastra nga veshjet e pastra dhe me atë mundësia për kontaminim është e zvogëluar në minimum. Në spital është bërë edhe lavanderi e veçantë për shtretërit spitalorë.

Specifika të departamentit për procedimin e veshjeve

Në departament disponojmë me makineri profesionale për larje dhe tharje, që janë të shpejta dhe efikase, dhe të padëgjueshme gjatë punës. Të punësuarit në departament janë të trajnuar për punim të rregullt dhe të saktë me materialet.

Gjatë procesit të larjes përdorin detergjent të lëngshëm të zgjedhur profesional për veshje të tilla, detergjent që është i prodhuar sipas teknologjisë së veçantë.

Zbutësi që e përdorin është antibakterial, i njëjti e lehtëson hekurosjen. Të gjitha mjetet që përdoren në këtë proces janë nga materiale të bëra mbi bazë natyrale dhe të njëjtat nuk lejojnë shkatërrim të cilësisë së materialit ku edhe e mban ngjyrën.

Përgatitja për larje fillon me përzgjedhjen e llojit të veshjeve dhe përfshirje të programit përkatës për larje, në pajtueshmëri me materialin. Makinat për larje janë me kapacitet prej 60 kg, dhe koha maksimale e programit për larje është deri në 2 orë.

Tharje e veshjeve dhe rrobave është në makineri të veçanta, që kontribuon për ruajtjen e shëndetit të personelit në departament.

Mirëmbajtja e nivelit të lagështirës në procesin e hekurosjes është gjithashtu e rëndësishme. Përcaktohet sipas llojit të materialit të veshjes, me të cilën sigurohet hekurosje cilësore. Të punësuarit në departament i hekurosin veshjet me makineri profesionale, që janë me cilësi dhe kuantitet të lartë që i plotëson nevojat e spitalit, për të gjitha llojet e materialeve, të bardha ose me ngjyra.

Faza përfundimtare e këtij procesi është paketimi i veshjeve dhe mbrojtja e tyre e shkëlqyer. Cilësia e lartë e punimit në këtë departament vërtetohet nëpërmjet ekzaminimeve të rregullta laboratorike të mostrave të veshjeve, para dhe pas larjes.