Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Sterilizimi

Sterilizimi qendror

Sterilizimi qendror përfshin procedurë komplekse para-sterilizimi dhe sterilizimi gjatë përpunimit të pajisjeve mjekësore, si parakusht themelor për punimin aseptik.

Pranim të pajisjeve mjekësore për përpunim

 • standardizim të transportit dhe pranim të pajisjeve mjekësore;
 • përpunim të pajisjeve mjekësore;
 • trajtim të instrumenteve në vaskë me ultratingull;
 • përpunim me makineri të endoskopisë fleksibile;
 • përpunim me makineri të shisheve për aspirim, nebulizer, tabaka;
 • përpunim me makineri të instrumenteve kirurgjikale, kontejnerëve, zorrëve për aspirim, shisheve për bebe, nallane…;
 • dokumentim të procedurave indikatore;
 • kontroll të mbushjes me indikatorë kimikë
 • dokumentim të procedurës së sterilizimit

 

Përgatitje të pajisjeve mjekësore për sterilizim:

 • paketim të njëanshëm në fletë;
 • paketim të dyanshëm në fletë;
 • paketim në kontejnerë;
 • paketim në peshqirë dhe letër ngjitëse

Mbyllje të fletëve (paketim dy-komponentësh nga film i laminuar dhe letër nga celuloza e pastër midis të cilave gjendet indikator për sterilizim autoklavë dhe sterilizim me gaz) me ndihmë të makinerisë për arritjen e temperaturës prej 175 оC.

Mbyllje të fletëve (paketime dy-komponentëshe midis të cilave gjendet indikator për sterilizim plazmë) me ndihmë të makinerisë për arritjen e temperaturës prej 135 оC.

Përpunim sterilizues të pajisjeve mjekësore

Sterilizim autoklavë – me avull

 • më i përshtatshëm;
 • më i suksesshëm;
 • më i lirë.

Sterilizim formalinë

 • temperaturë e ulët në 60 оC;
 • punë në presion negativ

Sterilizim plazmë me H2O2 dhe rrymë me frekuencë të lartë

 • i sigurt;
 • i besueshëm;
 • i shpejtë;
 • temperaturë e ulët në 55 оC;
 • nuk ka veprim të dëmshëm mbi mjedisin rrethues.

Kontroll të procedurës së sterilizimit

 • test vakumi;
 • Test Bovie & Dick;
 • kontroll biologjik me Atest biologjik 3M.
 • depozitim të pajisjeve mjekësore, lëshim dhe transport.
 • dokumentim të lëshimit të pajisjeve mjekësore.