Caktoni kontroll

Schedule a review

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Ekipi i Zan Mitrevit

Kthehu tek Mjekët

Frosina Ristovska

Psikolog - psikoterapeut

Vendi i lindjes:

Skopje, Maqedoni

E-mail:

frosina.ristovska@zmc.mk

2005-2010

Psikolog i diplomuar, në Universitetin “Sh. Kiril dhe Metodij”, Fakulteti i Filozofisë, Instituti për psikologji Shkup

2007-2009

Trajnim për Psikoterapi Integruese dhe zhvillim personal, Qendra për zhvillim ,këshillim dhe psikoterapi, Shkup

2008-2009

Konsulent – NVP Qendra e Krizave “Nadezh”, Shkup

2010 – aktualisht

Psikolog/psikoterapisë në Departamentin për psikologji dhe psikoterapi, Spitali special  për sëmundje kirurgjikale “FILIP i DYTË”, Shkup

2010-2016

Psikoterapist i akredituar Special Geshtalt (AEGT), Instituti Geshtalt Shkup

2010-2015

Magjistër për shkenca psikologjike, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Fakulteti i Filozofisë, Shkup – drejtimit: Personaliteti dhe këshillimi

2015- aktualisht

Doktor për shkenca psikologjike, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” Fakulteti i Filozofisë, Shkup

2012

Psikolog i licencuar nga Dhoma e psikologëve të Maqedonisë

2017

Psikoterapist i akredituar Evropian (EAT)

2016-2017

Konsulent për zhvillim organizativ  – Relational Change, United Kingom

Procedura

  • Këshillim psikologjik
  • Psikoterapi
  • Vlerësim të funksionimit psikik
  • Testim psikologjik
  • Program antistres 
  • Psiko-edukim

2010                    

Anëtar i Asociacionit Maqedonas të Psikoterapistëve (AMP)

2010

Anëtar i Asociacionit Evropian për Psikoterapi Geshtalt (AEPG)

2012

Dhoma e Psikologëve të Maqedonisë

2015

Anëtar i Shoqatës Evropiane të psikologëve shëndetësorë – European Health Psychology Society (EHPS)

2016

Anëtar i Asociacionit Evropian për Psikoterapi (ЕАТ)

  1. Dimova, R.T., Naumoska, Lj., Dojçinovski, I., Ristovska, F. dhe sor. (2011). “Zemra ime në të gjitha ngjyrat” – Udhëzues dhe libër për ngjyrosje për fëmijë me defekte kongjenitale të zemrës të destinuara për prindër dhe mësues, botimi 2., Shkup: ISHP Filip i Dytë
  2. Dimova, R.T., Naumoska, Lj., Ristovska, F., Dojçinovski, I., dhe sor. (2011). “Udhëzues për përmirësimin e zhvillimit konjitiv dhe socio-emocional tek fëmijë dhe persona të mitur – nga 7 deri në 20 vjet”, IP Enti për veprimtari sociale, Shkup, Ministria e punës dhe politikës sociale
  3. Ristovska, F., Stoimenova-Canevska, E., Lilik, Lj., Dojcinovski, I., Mitrev, Z. (2015) Use of Gestalt Therapy with cardiac patients. International and interdisciplinary Congress “Contemporaneity, Awareness, Ethics, Psychotherapy”
  4. Ristovska, F., Dojçinovski, I., Liliq, Lj., Angjusheva, Т. dhe Mitrev, ZH. (2014). Ankthi dhe sëmundjet e zemrës. Libër për abstrakte. Konferenca ndërkombëtare për teori dhe praktikë në psikologji, Fakulteti i Filozofisë, Shkup

PUNIM ME ÇMIM:

Naumoska Lj., Ristovska F., Dojcinovski, I., Dimova R. T. Psychodynamic of Stress and Perceived Life Stress Level at Cardio Surgical Patients. Special Hospital for Surgery Diseases “Filip II”, Skopje, Macedonia, 9th Alps-Adria Psychology Conference, Klagenfurt, Austria, 16-18 Septеmbar, 2010