Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Gjorgji Filev

Specialist pediatër

Place of birth:

E-mail:

gjorgji.filev@zmc.mk

1987-1991

Shkolla e mesme

Qendra e shkollës së mjekësore „Dr. Pançe Karagjozov“– Shkup

1992-2000

Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

Universiteti „Sv. Kiril i Metodij“– Shkup

2004-2009

Specializim në pediatri

Universiteti „Sv. Kiril i Metodij“ – Shkup

Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

 • Shkëmbim i studentëve në Klinikën Universitare në Lubjanë për një muaj
 • Punëtori për ventilim mekanik tek foshnjat e porsalindura
 • Punëtori për reanimim primar tek foshnjat e porsalindura
 • Një muaj qëndrim profesional nga 1-28 Nëntor 2015 Në Ankara, Turqi në Dr. Semi Ulus Materniteti i Fëmijëve për Trajtimin dhe shërimin e sëmundjeve të sëmundjeve dhe sëmundjeve, Departamenti i Kardiologjisë Pediatrike. Edukimi në fushën e ekokardiografisë pediatrike.
 • Një muaj qëndrim profesional nga 1-31 Mars 2016 në Hamburg të Gjermanisë. University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE), Department for Pediatrics (Neonatology and Pediatric Intensive Care Unit),
 • Perimak trajnim për mbështetje respirative jo-invazive, ushqim total parenteral dhe Cooling tek pacientët me asfiksim
 • Certifikatë për përdorimin e softuerit të të dhënave bazë perinatale dhe neonatale
 • 2001 – Klinika universitsare për gjinekologji dhe obstetrikë
 • Joint motion limitation in newborns, Poposka A, Filev Gj, Cvetanovski T, Popovic B. International medical students scientific congress. 20-23 May Ohrid, R.Macedonia
 • The need for regular screening of postpartum depression. Pop-Jordavova N, Markovska-Simeska S, Filev G, Pop-Jordanov J. 27 November 2008, Macedonia Academy of Sciences and Arts
 • Relation of Prenatal use of steroids and the need for primary resuscitatio in extremly preterm infant. Filev Gj, Jancevska S, Fileva S. 6th internation emergensy medicine conference. 22-23.May.2015 Prishtina R.Kosovo
 • Nga tiparet e binjakëve diskordantë, Jancevska S, Filev Gj, Ivanovska S. Takim Mjekësor Profesional, 30 tetor – 1 nëntor 2015
 • Foshnjat e porsalindura nga Fertilisatio in vitro. Filev Gj, Jançevska S, Fileva S, Ivanovska Takim profesional mjekësor, 30 tetor – 1 nëntor 2015
 • Bernes scale of pain assessment for newborn babies on mechanical ventilation. Filev Gj, Jancevska S, Ivanovska