Vasil Iliev - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Prof. Dr. Vasil Iliev

Gjinekolog obstetër

Place of birth:

Skopje, Maqedoni

E-mail:

vasil.iliev@zmc.mk

1982 Fakulteti i mjekësisë Shkup
1983-1988 Specializim gjinekologji dhe obstetrikë, Klinika për gjinekologji dhe obstetrikë, Fakulteti i mjekësisë, Shkup
1990-1991 University of Arkanssass, USA
1992-1993 University of Tennessee, USA
1994-1997 Central Unioversity; Teknon SA, Barcelona, Spain
1998 University of London (expert exchange),London, UK
2000 Universität Rostock /University of Rostock (expert exchange) Rostock & Berlin,  German
2012-2014  Sibenik, Croatia. (Consultant Obstetrician and Gynecologist)
1982-2010 Klinika për gjinekologji dhe obstetrikë, fakulteti i mjekësisë, Shkup
2010-2011 Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë “Sh. Llazar”, Shkup
2014 Poliklinika “Filip i Dytë”, Strumicë
1985-1996 As. Prof. në Fakultetin e Mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup
2002-2007 Profesor në Fakultetin e Mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup
2007- aktualisht Profesor me orar të plotë pune në Fakultetin e Mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup
2010 – aktualisht Profesor i Shkollës së mesme mjekësore “Sh. Kliment”, Manastir
1994 Nostrifikim të diplomës specialist obstetër, Ministria e edukimit dhe shkencës Madrid, Spanjë
1997 Disertacion doktorature, Doktor i shkencave mjekësore, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
1998  DAAD-expert grant, fakulteti i mjekësisë Univerzitet Rostok, Gjermani
2005 Projekt ndërkombëtar “Vault prolapsed”, Fakulteti i mjekësisë Shkup dhe Fakulteti i mjekësisë Ljubljanë

Kontrolle dhe intervenime ambulatore

– Gjinekologjike

 • Kontroll gjinekologjik, PAP test, kontroll me ultratingull (dopler, 3D)
 • Kontroll urogjinekologjik (rënie të organeve gjenitale, urinim të pakontrolluar)
 • Kolposkopi, tipizim HPV, biopsi të ndryshimeve të organeve gjenitale
 • Curettage të mitrës, mënjanim të polipeve
 • Mënjanim të lythave të organeve gjenitale
 • Mjekim të cistës Bartolin
 • Histeroskopi ambulatore
 • Histerosalpinografi
 • Punksion të cistave të vezoreve, punktim të folikulave, transferim embrioni

– Obstetrike

 • Diagnostikim të hershëm të shtatzënisë, ndjekje  të shtatzënisë
 • Kontrolle me ultratingull në shtatzëni, ultratingull 4D, kontrolle skrining gjatë shtatzënisë
 • Ndërprerje të shtatzënisë – abort
 • Aminocentezë, horionbiopsi

Operacione intervenuese

– Gjinekologjike

 • Operacione të mitrës: mënjanim të miomave, mënjanim të mitrës abdominale, vaginale, laparoskopike
 • Operacione të qafës së mitrës: jonizim me thikë ose me korrent, plastikë të qafës së mitrës
 • Operacione të valvulës dhe vaginës
 • Operacione të vezoreve, mënjanim të cistave, adhezime, mënjanim të vezoreve
 • Operacione të tubave fallopiane: plastikë në trajtimin e sterilitetit dhe aplikim të fekondimit in vitro
 • Operacione për përmirësim të statikës së organeve gjenitale gjatë rënies së tyre
 • Operacione për mjekim të urinimit të pakontrolluar gjatë sforcarjes (me shirit dhe pa shirit)
 • Operacione për mjekim të të gjitha llojeve të karcinomave të organeve gjenitale
 • Operacione laparaskopike
 • Operacione për mjekim të shtatzënisë jashtë mitrale
 • Histeroskopi: mënjanim të murit ndarës së mitrës, polipe dhe mioma në zbrazëtirën e mitrës

– Obstetrike

 • Vendosje të cerclage
 • Lindje, lindje në ujë, lindje të padhembshme
 • Prerje cezariane
 • Ekstraktues me vakum
 • Auditim manual dhe instrumental të mitrës pas lindjes
 • Shoqata e gjinekologëve dhe obstetërve të R. së Maqedonisë
 • Shoqata maqedonase e mjekëve
 • Shoqata për urogjinekologji dhe kirurgji rekonstruksioni pelvike të R. së Maqedonisë – kryetar
 • ESGO – shoqata evropiane për onkologji gjinekologjike
 • MIPS – shoqata mesdhetare për inkontinencë dhe prolaps
 1. Vasil Iliev, Irena Andonova
  Uterus – preserving vaginal surgery versus vaginal hysterectomy for correction of female pelvic organ prolapsed ; Prilozi MANU XXXV1 2014
 2. Vasil Iliev, Irena Andonova
  Minimally invasive surgery for stress urinary incontinency- MESH complications;
  Prilozi MANU XXXV2 2014
 3. Irena Andonova,Vasil Iliev, Nikica Zivkovic
  Periodontal disease and risk for preterm birth: a case control study
  Serbian journal of experimental and clinical research- mart 2015
 4. Irena Andonova,Vasil Iliev, Nikica Zivkovic, Edita Susic
  Can oral bacteria cause pregnancy complications ? : Prilozi Manu, in editing