Caktoni kontroll

Schedule a review

389 2 3091500

Ekipi i Zan Mitrevit

Kthehu tek Mjekët

Dr. Zorica Zajkova

Doktor mjekësie

Vendi i lindjes:

Shtip, Maqedoni

E-mail:

zorica.zajkova@zmc.mk

1997 – 2005 Fakulteti i Mjekësisë, UKIM, Shkup

2013 – Specializim për mjekësi interne, UKIM, Shkup (në vijim)

2011 – punëtori “Trajnim për edukatorë për Mjekësi Familjare” Shkup

2013 – punëtori Elektrokardiografi Bazike Shkup

2014 – Kurs për Elektrokardiografi Bazike, Shkup

2016 – (ERA – EDTA) Kongresi i Nefrologjisë, Vjenë, Austri

2017- 1 Kurs pasuniversitar Maqedonas EASD për diabet klinik, Shkup

2018- 4 Kurs pasuniversitar EASD për Diabet dhe Sëmundje Kardiovaskulare, Beograd

 

Përvoja e punës

2016 – Spitali special për sëmundje kirurgjikale “Filip i Dytë”

2014 – 2016   ISHP Diamed – Qendra Maqedonase për Dializë dega – Shtip

2007 – 2014  ISHP PRIM. Dr. Samarxhiski Doktor i mjekësisë

2000 – 2001 Ndihmë Direkte për Fëmijë (NVO) Asistent administrativ dhe asistent projekti

  • 2007 Dhoma e mjekëve të Maqedonisë
  • 2011 Shoqata për kirurgji kardiovaskulare e R. së Maqedonisë
  • 2013 Shoqata e Internistëve të Maqedonisë
  • 2016 Asociacioni Evropian për nefrologji (ERA – EDTA)