Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Historia e spitalit

Zan Mitrev Clinic, në fillim i emëruar si Spital i specializuar për sëmundje kirurgjike “Filipi i Dytë”, i vendosi themelet e shërbimeve bashkëkohore mjekësore në vitin 1999, pas adaptimit dhe rinovimit të një pjese të marrë me qira nga Spitali ekzistues ushtarak në Shkup. Zyrtarisht, spitali ishte i hapur më 01 mars, të vitit 2000. Megjithatë, starti mjekësor i spitalit është shënuar me operacionin e parë bajpas në Republikën e Maqedonisë, i udhëhequr nga ana e akademikut, dr. Zan Mitrev. Prej datës 01 mars të vitit 2000 fillon të shkruhet historia e shëndetësisë maqedonase, epokë e re në kirurgjinë maqedonase kardiovaskulare.

Në vitin 2002 është bërë operacioni i parë në zemër të hapur mbi pacient të zgjuar. Interesi për operacionet në Spitalin “Filipi i Dytë” rritej çdo ditë. Një mijë operacione ishte tregues i mjaftueshëm se ka nevojë për zgjerim  dmth kushte më të mëdha hapësinore, që t’u përgjigjet numrit të pacientëve që është duke  rritur  shpejt. Nevojat për kujdes të pacientëve iniciuan edhe një rinovim, kështu që departamenti i vjetër ishte transformuar në departament modern, bashkëkohor, i hapur në vitin 2002.

Për vitin 2003, ngjarje e njohur për ne është fillimi i trajtimit të sëmundjeve kongjenitale të zemrës. АСН occluder-i i parë ishte vendosur në mënyrë të suksesshme, në defekt atrial tek djalë 4 vjeçar. Ashtu siç kalonte koha dhe rritej numri i pacientëve, zmadhohej edhe nevoja për procedura diagnostifikuese. Në vitin 2008 u hap qendër e re, e sofistikuar diagnostifikuese e cili u bë një nga qendrat udhëheqëse në rajon, me orar pune 24/7. Ajo implikonte diagnostikim preciz të sëmundjeve tek pacientët, nëpërmjet modelit të fundit të tomografisë kompjuterike.

Dhjetëvjetori nga hapja e spitalit, viti 2010, ishte festuar me numër prej 10.000 operacione. Ashtu siç renditeshin vitet më tej, spitali special “Filipi i Dytë” bëhet i njohur në vend dhe në rajon si qendër mjekësore e sofistikuar, bashkëkohore me procedura komplete diagnostifikuese në shumicën e degëve mjekësore, të mbështetura me shërbime të kirurgjisë moderne, anestezionit  dhe kujdesit intenziv. Shërbimet mjekësore bëheshin gjithnjë e më të numërta: kardiologji, kardiologji intervente dhe stentim, tomografi kompjuterike, neurologji, gastroenterohepatologji. Egzaminimet filluan në laboratorët: transfuziologji, mikrobiologji, biokimi mjekësore. U zgjerua me shërbimin e degës kryesore – mbështetje psikologjike për pacientin dhe për familjen e tij, si edhe kujdes intensiv, pastaj fizioterapi që mundësonin shërim më të lehtë të pacientëve. Degët e kirurgjisë u plotësuan me kardio kirurgji dhe kirurgji vaskulare, kardio teknikë me pompa më të reja bashkëkohore ekstrakorporale, kirurgji abdominale, ortopedi, urologji. E dhëna më relevante për cilësinë e shërbimeve mjekësore, për të cilën edhe jemi të njohur, është shkalla e ulët e vdekshmërisë së spitalit, e cila ishte rreth 1%.

Arritjet shkencore sollën edhe tituj dhe çmime përkatëse. Në vitin 2002, dr. Mitrev ishte promovuar për Akademik në Plato. Aktivitetet e ekipit të dr. Zan Mitrev u promovuan dhe u prezantuan në më shumë kongrese botërore, prej ku ktheheshin si fitues të çmimeve dhe mirënjohjeve të shumta. Nga mirënjohjet e shumënumërta të fituara këtu dhe jashtë shtetit do ta veçonim çmimin prestigjioz nga EUROPE BUSINESS ASSEMBLY dhe komiteti Sokrat, nga fusha e shëndetësisë i titulluar si “Menaxheri më i mirë shëndetësor dhe spitali më i mirë”.

Me qëllim qasje më të afërt, më miqësore dhe më të hapur të pacientëve edhe nga vende të tjera të shtetit, në intervalin 15-vjeçar të ekzistimit të “Filipit të Dytë” dr. Mitrev hapi edhe dy poliklinika në Strumicë dhe në Manastir,

Jo rastësisht, në të njëjtën datë pas plot 16 viteve që nga themelimi i spitalit special për sëmundje kirurgjike, u hap objekti i ri i cili është me kapacitet pesë herë më të madh  dhe e mban emrin “Zan Mitrev Clinic”. Objekti i ri është i ndërtuar sipas standardeve më të larta me enterier unikat, pajisje të larta mjekësore, mjedis komplet të rregulluar, regjime të menaxhuara mirë për ngrohje dhe ftohje dhe furnizim me ajër të pastër dhe komoditet maksimal të pacientëve, për punonjësit dhe vizitorët. Vërtetim për punën e suksesshme është çmimi prestigjioz për menaxher më të suksesshëm dhe spital me cilësinë më të lartë të shërbimeve shëndetësore, që shkoi për akademikun dr. Zan Mitrev, në konkurrencë me qendra shëndetësore nga Evropa dhe Lindja e Afërt.

Zan Mitrev Clinic, ne nëntor 2017,e mori vulën e artë për cilësi dhe siguri nga Joint Commision International dhe me këtë u bë spitali i pare, i cili brenda një vitit , mori pjesë në familjen e organizatës më prestigjioze për akreditim të spitaleve në mbarë botën.

Në prill 2018 Zan Mitrev Clinic e mori akreditimin shtetëror për cilësi nga ana e Agjencionit për cilësi dhe akreditim të institucioneve shëndetësore.