Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Zan Mitrev Diagnostic – Strumicë


Zhan Mitrev Diagnostik në Strumicë disponon me këto ordinanca:

 • Ordinancë specialistike për mjekësinë e brendshme
 • Ordinancë specialistike ortopedike
 • Ordinancë specialistike urologjike
 • Laboratori diagnostikuese biokimike
 • Laboratori diagnostikuese molekulare
 • Ordinancë radiodiagnostike
 • Farmaci “FILA”

Orari i punës:
Nga e hëna në të premte 08:00 – 18:00

Në Qendrën Diagnostike në Strumicë kryhen të gjitha llojet e ekzaminimeve specialistike dhe subspecialistike

Ekzaminimet dhe ndërhyrjet në praktikën s specializuar në mjekësinë e brendshme:

 • Ekzaminim i mjekësisë së brendshme
 • Ekzaminim abdominal me eko
 • Ekzaminim i tiroides me eko
 • Ekzaminim vaskular (ekzaminim me eko i enëve të gjakut të këmbëve dhe karotideve)
 • Spirometri me terapi
 • Testi i stresit koronar (CST)
 • ABP Holter
 • EKG Holter
 • Interpretimi i EKG dhe EKG
 • Ekzaminim i gjirit me eko
 • Ekzaminim i organeve urogjenitale me eko
 • Ekzaminim internistik endokrinologjik
 • Ekzaminimi rektal (ekzaminimi kirurgjik abdominal)
 • Përpunim dhe qepjе е plagëve të voglа kirurgjikale (përveç fytyrës dhe qafës)
 • Heqjе e penjve tek plagët e vogla kirurgjikale (përveç fytyrës dhe qafës)
 • Heqjе e gipsit, longetës (imobilizimi)
 • Vendosja e imobilizimit të përkohshëm dhe qafores
 • Heqja e trupit të huaj nga indi nënlëkuror
 • Fashim dhe hemostazë mekanike
 • Vendosje dhe ndërrim i kateterit urinar dhe shpëlarja
 • Klizmë terapeutike dhe pastruese
 • Infuzion intravenoz
 • Vendosje e infuzionit intravenoz
 • Aplikim i injeksionit kutan, nënlëkuror, intramuskular dhe venoz

Ekzaminime konsultative nga mjekë subspecialistë nga Spitali klinik Zhan Mitrev:

 • Ekzaminim kardiovaskular
 • Ekzaminim kardiologjik pediatrik
 • Doppler transkranial
 • Ekzaminim endokrinologjik
 • Ekzaminim diabetik

Ekzaminime dhe intervenime specialistike që kryhen në ordinancën ortopedike:

 • Ekzaminim ortopedik (për të rritur)
 • Ekzaminim ortopedik me eko për fëmijë
 • Ekzaminim ortopedik i sistemit lokomotor
 • Ekzaminim me eko i sistemit muskuloskeletor
 • Aplikim i kortikosteroideve dhe anestezisë
 • Aplikim i acidit hialuronik (optivisk)
 • Punktim i nyjeve të mëdha
 • Vendosja dhe heqja e fashove të vogla dhe të madha
 • Vendosja dhe heqja e longetave të vogla dhe të mëdha
 • Fashim dhe trajtim i plagëve
 • Ndërhyrje kirurgjikale ambulatore
 • Aplikim i PRP

Ekzaminime dhe intervenime specialistike në ordinancën urologjike:

 • Ekzaminim urologjik
 • Aplikim i barnave në fshikëzën e urinës
 • Biopsia e prostatës
 • Tampon (bris) uretral
 • Etiopsia e lëkurës – ekscision i vogël
 • Etiopsia e lëkurës-ekscision
 • Vendosja dhe heqja e kateterit
 • Fimoza – trajtim ambulator

Ekzaminime dhe intervenime specialistike në ordinancën radiodiagnostike

 • RTG – radiografi
 • Dexa scan
 • Mamografi 2D
 • Mamografi 3D
 • MSCT calcium skoring
 • MSCT seria me kontrast
 • MSCT seria native
 • MSCT në më shumë rajone
 • MSCT e aortës/zemrës sipas protokollit kardio
 • MSCT kolonoskopi virtuale
 • PRT nën kontrollin e CT
 • Biopsi e drejtuar me CT

Shërbimet në Laboratorin Diagnostik Biokimik:

 • Markerat e zemrës
 • Testi i gjakut
 • Statusi elektrolitik
 • Statusi i lipideve
 • Testi Oral i Tolerancës së Glukozës OGTT
 • Testi oral i tolerancës së glukozës OGTT për gratë shtatzëna
 • Serum hekur, glukozë, LDL, trigliceride, HDL, kolesterol, ure, kreatininë, kalium, natrium, kalcium total, ALAT, AST
 • Helicobacter IgG
 • Regjimi/plani i terapisë antikoagulante
 • D-Dimerët
 • Paketë – analiza biokimike
 • Serum hekur, glukozë, LDL, trigliceride, HDL, kolesterol, ure, kreatininë, kalium, natrium, kalcium total, ALAT, AST
 • CRP (proteina reaktive)
 • Sedimentimi i eritrociteve
 • CK-MB
 • Troponinë
 • CK Kreatinine kinaza
 • LDH laktat dehidrogjenaza
 • Bilirubina totale
 • Hormonet tiroide (FT4 dhe TSH)
 • Anti TPO Ab
 • Kalciumi i jonizuar
 • PSA

Shërbimet në Laboratorin e Diagnostikimit Molekular:

 • Ndjeshmëria ndaj klopidogrelit
 • Ndjeshmëria ndaj statinave
 • Trombofilia
 • Test me antigjen për Covid-19
 • Test PCR për Covid-19 direkt

Ekzaminimet në Qendrën Diagnostikuese në Strumicë kryhen nga mjekët:

Dr. Stefan Ivanov – specialist urolog
Dr. Violetka Bozhinova – specialiste interniste
Dr. Borka Gërnçarova – specialiste në radiodiagnostikë
Dr. Zvonko Atanasov – specialist në radiodiagnostikë
Dr. Petre Georgiev – specialist internist
Dr. Olivera Zhikovska – specialiste e biokimisë mjekësore

Farmacia Fila

Farmacia ka një gamë të plotë të barnave, medikamenteve ndihmëse, vitaminave, suplementeve bimore, ndihmave mjekësore, kozmetikës mjekësore, si dhe prodhimit të barnave kryesore.