Caktoni kontroll

Schedule a review

389 2 3091500

Informacion per rezervimin e kontrollit

Ne kete numer telefoni do te merrni te gjitha
informacionet e nevojshme ne lidhje me sherbimet
qe ofron spitali yne si dhe do te mund te beni rezervimin e kontrollit tuaj.

389 2 3091500