Çfarë paraqet studimi elektrofiziologjik? - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Çfarë paraqet studimi elektrofiziologjik?

My alt text

Studimi elektrofiziologjik (studimi EF) është një ekzaminim invasiv i cili përdoret për vlerësim, diagnostifikim dhe mjekim të ritmit të parregullt të zemrës.
Gjatë kohës së studimit EF, doktori (subspecialisti në mjekimin e ritmit të parregullt të zemrës – Elektrofiziolog) e kontrollon sistemin elektrik të zemrës me ndihmë të disa telave speciale (katetera elektrode) të vendosura në zemër nëpërmjet të cilave ekzaminohet elektrokardiogrami intrakardial (elektrogram). Këto katetera elektrode vendosen nëpërmjet hyrjeve të vendosura në venat e ijëve, duarve, krahut ose qafës.
Pasiqë do të pozicionohen në zemër, kateterat elektrode përdoren për matjen e sinjaleve elektrike të cilat zemra i gjeneron dhe transmeton gjatë punës së saj. Në mënyrë paralele me këtë, nëpërmjet telave të njëjta dërgohen sinjale elektrike në zemër, me qëllim që të riprodhohet ritmi anormal i zemrës. Me këto teknika themelore ekzaminohen numër i madh i çrregullimeve të ritmit të zemrës, dhe përdoren edhe për vlerësim të suksesit të trajtimit medikamentoz tek disa aritmi.