Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë kryerjes së studimit elektrofiziologjik? - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë kryerjes së studimit elektrofiziologjik?

Rreziqet e mundshme gjatë kryerjes së studimit EF janë:

  • Çrregullim plotësues të ritmit të zemrës
  • Dëmtim të sistemit normal përçues gjatë ablacionit të substratit aritmogen i cili është në afërsi të drejtpërdrejtë të sistemit normal përçues
  • Gjakderdhje dhe lëndim të enës së gjakut në vendin e shpuarjes
  • Komplikime tromboembolike gjatë studimit dhe pas studimit EF
  • Infeksione të rralla në vendin e shpuarjes
  • Epizoda të rralla të perforimit në murin e zemrës

Ju rekomandojmë që të bisedoni me doktorin tuaj për sasinë e radiacionit të cilin si pacient e fitoni gjatë procedurës, dhe rrezikun për shëndetin tuaj. Në qoftë se mbani evidencë për ekspozimin ndaj rrezatimit nga procedura të mëparshme, informojeni doktorin tuaj. Rreziku që lidhet me rrezatimin është themeluar në efektin kumulativ me kalimin e kohës.

Për disa pacientë gjendja e shtrirë e palëvizshme në tavolinë paraqet vështirësi që mund të pasohet me dhimbje. Për të gjitha këto çështje bisedoni me doktorin tuaj para se të kryhet studimi EF.