Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Diagnostikimi jo-invaziv prenatal

Diagnostikimi gjenetik jo-invaziv prenatal – VERIFI TEST PRENATAL

10687d7cf57bfbe4dc79f491b95cac67Shumë pak i njohur është fakti se në gjakun e nënës qarkullon ADN-ja e fetusit. Pikërisht mbi këtë njohuri bazohet parimi i diagnostikimit jo-invaziv prenatal (Non-Invasive Prenatal Test – NIPT), i cili mundëson ekzaminimin e ADN-së së fetusit nga mostra e gjakut të nënës. Në laboratorin tonë mund të kryhet testi prenatal  Verifi, i cili përdoret për të kontrolluar gjendjet gjenetike të lindura tek foshnjat menjëherë pas javës së 10 të shtatëzanisë. Me përdorimin e teknologjisë më të re të sekuencave gjenetike, këto teste janë mbi 99% të sakta për një numër  të madh të kushteve apo gjendjeve gjenetike siç janë trizomitë kromozome, aneuploidet, sindromat e fshirjes / dyfishimit dhe përcaktimit të gjinisë.

Ky test nuk përbën asnjë rrezik për shëndetin e nënës apo të fetusit, pasi redukton në minimum rreziqet te cilat bartin testet e tjera prenatale të cilat praktikojnë procedura invazive.

Ajo cfarë nevojitet është vetëm 10 ml gjak i cili merret nga nëna