Diagnostifikimi molekular i patogjenëve - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Diagnostifikimi molekular i patogjenëve

Analizat moderne që bazohen në detektimin e acideve nukleike (ADN ose RNA) ofrojnë numër të konsiderueshëm përparësish në krahasim me metodat tradicionale për detektim të patogjeneve. Këto procedura detektojnë viruse, baktere dhe parazitë shumë më shpejt dhe me ndjeshmëri dhe me specificitet shumë më të madh  se metodat konvencionale. Si pasojë, shkaktuesi i sëmundjes zbulohet shumë më shpejt dhe në mënyrë më precize dhe mundëson administrim të terapisë përkatëse në periudhë më të shpejtë kohore.

 

  • Hepati C (me kuantifikim)
  • HIV (me kuantifikim)
  • Hepatit C/HIV/Hepatit B (që të tre në një test)
  • HPV (detektim dhe tipizim)
  • Sëmundje seksualisht të transmetueshme (9 në të njëjtën kohë) – C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, HSV1, HSV2, T. pallidum, U.parvum, U.urealyticum, M.hominis
  • TORCH sëmundje (për gra shtatzëna) – T.gondii, HSV1, HSV2, T. pallidum, Rubella, CMV, Parvovirus
  • Helicobacter pylori
  • Sepsë