Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

DIAGNOSTIKA E KANCERIT

Me anë të klikimit në linkun në vijim mund të bëni rezervimin e terminit tuaj on-line ose duke na kontaktuar në numrin tonë të telefonit në 02 3091 484

  • Këshillim gjenetik
  • Mamografi 2D
  • Mamografi 3D – tomosinteza
  • Rezonancë magnetike pa kontrast
  • Rezonancë magnetike me kontrast
  • Tomografi e kompjuterizuar me kontrast

https://www.foundationmedicine.mk/