Elektroencefalografia (EEG) - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Elektroencefalografia (EEG)

ELEKTROENCEFALOGRAFIA (ЕЕG) është metodë që e shqyrton funksionin e trurit. Ajo është teknikë invasive me të cilën regjistrohen biopotencialet e trurit nëpërmjet kafkës, me ndihmë të elektrodave sipërfaqësore ose kapeleve EEG. Përveç regjistrimit spontan të EEG, si metodë aktivizimi përdoret shpesh EEG me privim të gjumit, domethënë.