Elektromiografi - EMG - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Elektromiografi – EMG

 

 

EMG është shqyrtim i funksionit të muskujve, nervave periferike dhe rrënjëve e pleksuseve nervore.

Indikacione:

  • polineuropati ( kompresave, traumatike, inflamatore, metabolike;
  • radikulopati:
  • miopati, distrofi muskulore;
  • polimiozitis;
  • sëmundje të lidhjes neuromsukulore (miastenia gravis)

Neurografia – është metodë me të cilën kryhet matja e shpejtësisë së përçueshmërisë nëpër nervat periferike, me ndihmën e të cilës diagnostikohet nëse janë dëmtuar nervat dhe në cilin nivel