Farmakogjenetika - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Farmakogjenetika

e05da56683668cf1eb5cc11046232fa2

Farmakogjenetika eshte shkence e cila studion ndryshimet gjenetike te trasheguara ne rruget metabolike te ilaceve (dhe parime të tjera farmakologjike, të tilla si enzimat, derguesit dhe receptorët), të cilat mund të ndikojnë në reagimin individual ndaj terapisë me ilaçe, si në aspektin e efektit terapeutik ashtu edhe ndaj efekteve anësore. Termi farmakogjenetikë shpesh përdoret në mënyrë alternative me termin farmakogjenomikë, i cili gjithashtu shqyrton rolin e ndryshimeve gjenetike persa i perket reagimit te ilaçeve përmes analizës sistematike të gjeneve, produkteve te gjeneve, dhe variacioneve inter dhe intra-individuale ne funksionin dhe eksperiencen gjenetike.