KINEZI TERAPIA - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

KINEZI TERAPIA

My alt text

Kinezi terapia është pjesë e terapisë fizikale që me përdorimin e lëvizjeve të sistematizura të pjesëve të caktuara të trupit ose të të gjithë trupit në formë të ushtrimeve ka për qëllim mirëmbajtjen, krijimin, zhvillimin dhe zëvendësimin e funksioneve të sistemit lokomotorik. Kjo është metodë e mjekimit me lëvizje (ushtrime). Kinezi terapia  përdoret si parandalim për sistem të dobësuar lokomotorik dhe si ushtrime terapeutike për parandalim tek kontraktura postoperative.